צרכנות

החומרים השימושיים ביותר בתעשיית הכבלים

מהמצאת החשמל ובימי המהפיכה התעשייתית ידעו  להשתמש בכבלים עבור תעשיות שונות ומגוונות. מדובר על תשתיות רחבות היקף המוצבות בתחתית האדמה או בקוים עייליים באויר. גם